top of page

Cephalaria gigantea

Stadig högväxt med talrika blomkorgar.

Cephalaria  gigantea

Jättevädd

Utseende

Höjd i cm

Blommar

Läge

Övervintrar

gulvit

200

jul–sep

Sol

A*

bottom of page